Posted by: evangelisering | maj 19, 2009

Hvilken opgave har Helligånden i kirken?

I trosbekendelsen beder vi:

 Jeg tror på Helligånden,                               (og bekender dermed: Ånden og levendegøreren virker alt dette)

den Hellige katolske kirke,                            (Helligånden skaber kirken)

de helliges samfund og                                   (Helligånden samler de troende og helliggør dem/ligedanner dem Kristus)

syndernes forladelse,                                     (Helligånden overbeviser om synd og forlader den)

kødets opstandelse                                         (Ånden er kraften i opstandelsen)

og det evige liv.                                                (Ånden er levendegøreren)

32333

Ånden skaber enhed

Stræb efter at fastholde Åndens enhed med fredens bånd: ét legeme og én ånd, ligesom I jo også blev kaldet til ét håb.” (Ef 4,3-4)

Ånden skaber enhed, og det er den kristnes opgave, at bevare denne enhed og ikke at ødelægge den.

Alle har i dåben modtaget den samme ånd fra deres Herre, som har gjort dem til Guds børn. De er nu tæt forbundet med hinanden ligesom medlemmer i en familie. I denne familie, set som et legeme fyldt af den samme Ånd, er der ingen plads til forskels behandling på grund af køn, alder, social stand og nationalitet. Der er ingen plads til stolthed pga. uddannelse, religiøse embeder eller opgaver.

Når det kommer til stykket, så har ingen noget at rose sig af. Alle er nemlig blevet reddet af deres Herre, og ingen har gjort sig selv fortjent til frelsen, dvs. erkendelsen af Guds gave i Jesus Kristus.

Derfor blev Paulus så vred, at han hørte om splittelserne i Korinth.

Ånden bringer forsoning

Forsoning er tæt forbundet med denne forståelse af enheden.

 ”For han er vor fred. Han gjorde de to parter til ét, og med sin legemlige død nedrev han den mur af fjendskab, som skilte os.” (Ef 2,14)

 Loven var en uoverstigelig mur, der adskilte jøde og hedning i datidens verden. Hedningerne måtte ikke komme ind i selve templet.  Denne grænse skabte fjendskab.

Ånden forsoner mennesker, der er i strid med hinanden og Den overbeviser mennesker at Jesus er Kristus – og forsoner dem med Gud.

 

35301Ånden skaber fællesskab:

I ApG 2,42 læser vi:

”De holdt fast ved apostlenes lære og fællesskabet, ved brødets brydelse og ved bønnerne.”

De første kristnes fællesskab var ikke kun glødende følelser. Det medførte fællesskab i det daglige liv, økonomiske ofre, hjælp til dem, der var i nød, tid til bare at være sammen. Gennem alt dette skabes fællesskab, fordi livet deles sammen. I dag er vi i de almindelige menigheder kommet væk fra denne oprindelige form for omsorg. Vi har ikke fælles økonomi længere. Det er kun ordensfolk der lever det og nogle mennesker i f.eks. focolare bevægelsen som også har sagt ja til ”enhedens økonomi”. Men hvis vi som kristne ikke er parat til at dele med hinanden og ikke er engageret i kampen for en retfærdig fordeling af verdens goder, så vil vi ikke være troværdig over for den ikke kristne verden.

Ånden giver evne til at tilbede og læse skrifterne

Lovprisning var et af de karakteristiske  resultater af, at Ånden kom over de første kristne. (ApG 2,47; 3,8.) Derfor er lovprisning af det Gud har gjort for os og til stadighed gør i vort liv fundamentalt i vor bønsliv og i menighedens gudstjeneste. Lovprisning er tilbedende taksigelse – menneskets svar på Guds kærlighed og nåde.

 Åndens nærvær i gudstjenesten er tæt forbundet med Åndens inspiration af skrifterne.

Den samme ånd, som virkede i profeterne (send af Gud, grebet af Ånden) virker i apostlene. Når vi læser bibelen i kirken eller privat, så er der ikke et snert af bogdyrkelse i det. Det er simpelthen kendsgerningen, at den Ånd, som inspirerede Skrifterne, skal findes der. Vi læser dem, for at modtage oplysning om Ånden og for at blive forvandlet af den til større lighed med vor Herre Jesus Kristus.

Ånden taler gennem forkyndelsen

Prædiken er en anden del af gudstjenestefejringen.

Peter forklarer den kristne tro over for Rådet, han prædiker det gode budskab.

”Fyldt af Helligånden svarede Peter dem.” (ApG 4,8)

En af de store problemer i vor tid er forkyndelsens fattigdom. Mange præster betragter prædiken som et stykke arbejde og menigheden klager, hvis prædiken tager længere end ti minutter. Det synes at være meget lidt forventning om, at Ånden kan være nærværende og aktiv og levendegøre de ord, som forhåbentlig er blevet forberedt under bøn i Åndens nærvær, så budskabet ikke alene oplyser, men også forandrer menigheden.

 Ånden levendegør sakramenterne

Guds Ånd er ikke kun virksomt i det forkyndte ord i kirken. Den gør også sin virkning ved at levendegøre sakramenterne.

Ånden er afgørende for at sakramenter virker. Den er motoren i den, den forvandlende kraft.

Præfationen beder vi om, at Ånden kommer ned over de gaver vi har bragt frem og som vi giver tilbage til Gud – brød og vin. Gennem Helligåndens virke bliver de forvandlet til Jesus legeme og blod. Det samme sker i de andre sakramenter.

Ånden bruger sakramenterne til at give mennesker vished om  at de tilhører Guds folk. Sakramenter kan være intetsigende tegn, eller de kan være fulde af livsgivende Ånd når menigheden åbner sig for Dens virke. Men Helligånden virker altid i dem.

 32230Ånden indvier til mission

Mission er kirkens primære opgave. Åndens gerning i gudstjenesten og fællesskabet, skrifterne, forkyndelsen og sakramenterne må holdes i balance ved, at dens medlemmer sendes ud til en trængende verden: ite missa est. Gå bort, der er udsendelse. Der er intet eksklusiv ved det kristne evangelium. Den kan aldrig være en hyggeklub for de indforståede, hvis den er sand kirke.  Den må altid forstå sig som Guds familie samlet med henblik på mission.

Reklamer

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

Kategorier

%d bloggers like this: